Ճամբարակի N 1 հիմնական դպրոց

Հայտարարություն

Հունիսի 26th, 2018

2018 թ. հունիսի 1-ից մինչև  օգոստոսի 31-ը(ներառյալ)  <<ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի  Ճամբարակի  N 1 հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 1-ին դասարանցիների ընդունելություն: Դպրոց  ընդունվելու համար  անհրաժեշտ է ներկայացնել  հետևյալ  փաստաթղթերը.

1) դիմում (լրացվում է տեղում)

2) 2 լուսանկար ( 3 x  4 չափի)

3) ծննդյան վկայական (եթե երեխան այլ երկրի քաղաքացի է, ապա՝ նոտարով հաստատված ծննդյան վկայականի թարգմանությունը)

4) երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը,

5) տեղեկանք երեխայի առողջության մասին (սպասարկող բուժհիմնարկից),

6)տեղեկանք հաշվառման մասին

7)ծնողներից մեկի անձնագրի  պատճենը

Ապրիլի 27th, 2017

2017թ. ապրիլի  21-ին  տեղի  ունեցավ <<  Հայրենիքը  մեր  տունն է >>   խորագրով  միջոցառում  4-րդ<<բ>>  դասարանի  աշակերտների  մասնակցությամբ:

 

Ապրիլի 25th, 2017

Ճամբարակի  N  1  հիմնական  դպրոցում ապրիլի 20-ը  տոնական  էր  7-րդ <<ա>> դասարանի աշակերտների շնորհիվ:Միջոցառումը նվիրված էր մայրենի լեզվին:

Ապրիլի 12th, 2017

Ճամբարակի N1 հիմնական դպրոցում ապրիլի 11-ին տեղի ունեցավ  դաս-միջոցառում՝ <<Թթվածնի դատավարությունը>>  վերնագրով:Այն կազմակերպել էր քիմիայի ուսուցչուհի Ա. Խոջայանը,մասնակցում էին  8-րդ դասարանի աշակերտները:Միջոցառման ընթացքում աշակերտները կարևորեցին թթվածնի դերը մարդու կյանքում և  շրջակա միջավայրում ՝ ներկայացնելով համոզիչ փաստարկներ  և դրսևորելով բավարար գիտելիքներ <<Քիմիա >> առարկայից: